Кардарларды тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, ошондой эле компаниянын ишмердүүлүгүн мыктылоо максатында Сиз көрсөтүлгөн кызматтын сапаты жөнүндө өз пикириңизди билдирип, же даттануу калтырып жана ишмердүүлүктү жакшыртуу боюнча сунушуңузду киргизсеңиз болот. Компаниянын жетекчилиги бардык даттанууларга, пикирлерге жана сунуштарга өтө көңүл салып карайт жана жумушту кардарлардын каалоолорун эске алуу менен уюштурат.

* менен белгиленген талаалар сөзсүз толтурулушу керек.
Сизге кантип кайрылууга болот: *
Пожалуйста, напишите ваше полное имя
Байланыш телефон: *
Пожалуйста, напишите телефон
E-mail:
КР аймагы:
Кызматкердин аты:
Билдирүү: *
Пожалуйста установите флажок в поле reCAPTCHA
Вы не прошли проверку reCaptcha