"Алма кредит" Микрокаржылоо компаниясынын максаты бул бардык кызыкдар тараптар үчүн багытталган - кардарларга, акционерлерге, инвесторлорго, кызматкерлерге жана бүтүндөй коомго - кыска, орто жана узак мөөнөттүү келечекте туруктуу өнүктүрүүнүн кепилдиги менен жооптуу жана ишенимдүү компания болуу.
Биз жашап жаткан  коомдун бакубаттулугу жана биздин кызматкерлердин жана айлана-чөйрөгө кам көрүүгө аракет кылуу менен дагы,  ошондой эле биз иштеп жаткан аймактардагы коомдук-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылып жатабыз. Коомубуз Кыргызстандын экономикалык гүлдөп өнүгүшү үчүн салым жасоочу коомдук маанилүү долбоорлорду ишке ашырууга багытталган.

  • Биз Кыргызстанда каржы сабатсыздыкты жоюу боюнча кам көрүп жатабыз. Дайыма бул багытта иштеген компаниябыз, жакын арада Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү болуучу өлкөнүн жаш калкына социалдык тармактардан маалымат жеткирүугө  активдүү аракет жасап,  коомдун сабаттуулугун жогорулатуу боюнча басма материалдарды чыгарат.
  • Биздин кызматкерлерге урмат көрсөтүү бул биздин негизги принципибиз болуп саналат. Биз максималдуу натыйжа менен иштөөнү камсыздоо максатында кызматкерлерибизге эмгектин коопсуз жана жагымдуу шарттарын тузүү үчүн бардык керектүү нерсени жасап жатабыз.
  • Биз, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын урматтайбыз, өз жоопкерчилигибизди толук түшүнүү менен ар дайым биздин милдеттерди мамлекет жана компаниянын кызматкерлери жана коомдун алдында, камсыздоочу жана башка кызыкдар  жактардын алдында дайыма аткарабыз.
  • Биз, бизнес-этиканын жогорку стандарттарын бөлүшө турган компаниялар менен өнөктөштүктө умтулабыз:  Кызматкерлер үчүн урмат-сый, кодулоосуз бирдей жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү, мыйзамдарга ылайык иш алып баруу, коомго кам көрүү, айлана-чөйрөнү коргоо, ж.б.

Кийинки кадам - калктын жакыр катмарларын колдоо боюнча коомдук бир катар долбоорлор, ошондой эле маданий, спорттук жана башка социалдык маанилүү окуялар.