Финансылык жана камсыздандыруу кызматы  тармактарынын маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар жана башка иштерде компаниялар менен түзүлгөн өнөктөштүк мамилени жогору баалайт.

Жогорку профессионалдуулукка, сыйга жана өз ара ишенимге негизделген  узак мөөнөттүк жана өз ара пайда келтирүүчү, эки тарапка тең кызматташуунун принциптерин сактайбыз.

ЖАК МФК “Алма Кредит” өнөктөштөрүн жөнгө салынган, жемиштүү кызматташтыкка ыраазычылыгын билдирет, жыйынтыгы  кардарларды жогорку деңгээлде тейлөөдө ылдамдык, ыңгайлуулукту өтө зор баалайт.

Страховая компания "Алма Иншуренс"
“Алма Иншуренс” камсыздандыруу компаниясы
Компания "Финанс Софт"
“Финанс Софт” компаниясы
«МАЗАРС» ЖЧК
«МАЗАРС» ЖЧК
«ДЕЛЬТА М ИНТЕРНЭШНЛ» ЖЧК
«ДЕЛЬТА М ИНТЕРНЭШНЛ» ЖЧК
ОсОО "Аскоинвест" "Аскоинвест" ЖЧК
Кредитно-Информационное Бюро "Ишеним""Ишеним" насыя жана маалыматтык бюросу
 

Ошондой эле, ЖАК МФК “Алма Кредит” КРнын бир катар коммерциялык банктары менен кызматташтык түзөт:  АКБ "Кыргызстан", "Дос-Кредобанк", "Кыргыз инвестициялык-насыялык банк", " Азия Банкы", " Компаньон Банкы", "Бакай Банк", "Росинбанк", "Финка Банк, "Кыргыз-Швейцариялык Банк", "Капитал Банк".