Алма Кредит миссиясы  – калкка сапаттуу финансы кызматтарын көрсөтүү аркылуу коомдун бакубаттуулугун жакшыртуу.

Ар бир уюмдун коом алдында, элдер алдында жана мамлекет алдында өз милдети бар. Биздин компания ошондой эле өзүнүн социалдык жоопкерчилигин тарткысы келет, ал кыргыз коомунун туруктуу өнүгүшүндө чагылдырылышы керек.

Алма Кредит – бул:

 • финансы кызматтары аркылуу кардарлардын жашоо сапатын жакшыртуу
 • мамлекеттик органдар менен үзгүлтүксүз кызматташуу
 • ак ниет ишкердик этика
 • салыктарды жана айлык акыны өз убагында төлөө боюнча милдеттенмелер
 • жаңы жумуш орундарын берүү
 • кызматкерлердин окуусу, иштөөсү, эс алуусу жана көңүл ачуусу үчүн оптималдуу шарттарды түзүү
 • кайрымдуулук жана демөөрчүлүк

Компаниянын баалуулуктары:

 • Кардарга багыт алгандык

  Биз кардарларыбызды баалайбыз жана аларды кадырлайбыз! Биз алар үчүн иштейбиз!

 • Чынчылдык жана адептүүлүк

  Биз кардарлар менен, өнөктөштөр менен жана кесиптештер менен бардык иштерде чынчылбыз жана ачыкпыз!

 • Ишеним жана өз ара алака

  Биз кардарларыбызга, өнөктөштөрүбүзгө жана кесиптештерибизге ишенебиз жана биздин максаттарга чогуу жетебиз!

 • Натыйжалуулук

  Биз ишмердигибиздин бардык чөйрөлөрүнүн сапатын жана натыйжасын дайыма жакшыртып турабыз!

 • Сый-урмат жана кадыр-барк

  Биз өз кардарларыбызга, кесиптештерибизге, ошондой эле башка адамдарга сый-урмат жана кадырлоо менен мамиле кылабыз!

Кыргызстандын финансы рыногунда олуттуу иш тажрыйбасын топтоп алган  “Алма Кредит”  микрофинансылык  компаниясы өзүн  позициялоодо  негизги талашсыз жоболорун иштеп чыкты.  “Алма Кредит” – жогорку деңгээлдеги тейлөө аркылуу жеңилдетилген финансылык кызмат көрсөтүүлөргө жетки алган  ар бир адамдын  кыйын жана  татаал  кырдаалдардан баш көтөрүү  менен  чыгууга көмөктөшкөн ишенимдүү  компания. 

“Алма Кредит” жөнүндө  кененирээк сөз кылсак:

 • КР финансы  рыногунда бекем  орногон  олуттуу оюнчулардын бири
 • Бардык бизнес-процесстердин орундалышын максималдуу  ылдамдыкка, ыңгайлуулукка жана натыйжалуулукка жетүүгө умтулган, жаңы типтеги  микрофинансылык компания
 • Зайымды алууда ыңгайлуу жана тез  натыйжада аны төлөөгө ошондой эле  оңой жана ыңгайлуу болгон компания
 • Мыйзамга карап  катуу иштеген, ишмердүүлүгүнүн натыйжасында микрофинансылык рыноктун  башка  өкүлдөрүнө үлгү болууга  умтулган компания
 • Ар  бир  кардарына кылдаттык  менен  мамиле кылат  жана кардарлары үчүн сапаттуу  тейлөө көрсөтүүгө  умтулат.