Эреже болгондой, бизнести калыптандыруунун алгачкы мезгилин ийгиликтүү жеңген ар бир ишкер кеңейтүү жана өнүктүрүү жөнүндө ойлоно баштайт. Бирок Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү кошумча каражаттарды тартууну талап кылат. Биринчи кезекте, “бизнести өнүктүрүү” түшүнүгү аны өстүрүүнү жана кеңейтүүнү түшүндүрөт, ал жүгүртүү каражаттарын толуктоодо (көбүрөөк товар сатып алуу үчүн), бизнес үчүн жаңы имараттарды курууда же иштеп жаткан бизнести кеңейтүүдө, жаңы жабдуу сатып алууда камтылган. Сиз Кыргызстанда өз бизнесиңизди кантип өнүктүрө турганыңыз – Сизден гана көз каранды болот. Ал эми мында Сизге «Алма Кредит» МФК ЖАКнан бизнести өнүктүрүүгө кредит жардам бере алат.

Шарттары жана артыкчылыктары:

  • Сумма: 10000 - 14 000 АКШ доллары
  • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин
  • Жашыруун комиссиялардын жана кошумча жыйымдардын жоктугу
  • Кредиттик өтүнмөнү тез иштеп чыгуу
  • Кесипкөй мамиле жана жекече мамиле кылуу

Бизнес – кредиттердин багыты

  • Негизги каражаттарды сатып алууга, оңдоого, модернизациялоого/реконструкциялоого, курууга кредиттер
  • Жүгүртүү каражаттарын толуктоого кредиттер
  • Инвестициялык максаттарга кредиттер – бизнес ишмердиктин жаңы багытын каржылоо

Жүргүзгөн бизнеси алгачкы жана азырынча жападан жалгыз болуп саналган, башталгыч ишкерлер эмне кылышы керек? Кредит жок жеке компанияны ачуу дээрлик мүмкүн эмес, анткени баарынын эле колунда жетиштүү акча жок. Эгер күтө туруп жана каражат топтосо, анда бизнес-идея эскирип жана актуалдуу болбой калышы мүмкүн. Бул учурда МФК «Алма Кредит» ЖАК сунуштаган, бизнести өнүктүрүүгө кредит алуу мыкты чечим болушу мүмкүн.

Биз бизнеске кредитти МФК «Алма Кредит» ЖАК Бишкек, Кара-Балта, Ош, Токмок шаарларындагы кеңселеринен ала аласыз.

Биздин кредит адистерибиз Сизге чакан жана орто бизнеске кредит берүү маселелери боюнча кеңеш берүүгө, МФК “Алма Кредит” ЖАК менен иштешүүнүн артыкчылыктары жөнүндө айтып берүүгө жана ийкемдүү мөөнөт менен жеке чечимдерди иштеп чыгууга жардам берүүгө кубанычта болот.