Кредит алуу үчүн керектүү документтер:

 1. Карыз алуучунун паспорту, жубайынын, күйөөсүнүн  паспорту, нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
 2. Кепилдик берүүчүнүн паспорту;
 3. Карыз алуучунун жана кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен маалымкат;
 4. Карыз алуучунун, карыз алуучунун  жубайынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн "Ишеним" КМБ маалыматтар;
 5. Айыл чарба маанисиндеги жер участокторунун жана/же малдын бар экендиги тууралуу маалымкат;
 6. Карыз алуучунун, үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана зарыл болгон учурда кепилдик берүүчүнүн  кирешесин  ырастаган документтер (иштеген жеринен айлык акы жөнүндө маалымкат/патент/ижара келишимдери/эсепке алуу дептерлери  ж.б.);

Кредит берүү шарттары:

 1. Кредиттин суммасы 30 000 сомдон 100 000 сомго чейин;
 2. Кредиттин мөөнөтү 3 айдан 18 айга чейин;
 3. Пайыздык чен: жаңы карыз алуучулар үчүн айына 2.996% (35.60% жылдык эсептөөнүн аннуитет ыкмасы менен);
 4. Камсыздоо: 50000 сомго чейин – бир адамдын кепилдиги, 50000 сомдон көп– эки адамдын кепилдиги;
 5. Мин. жана макс. натыйжалуу пайыздык чен: 44.94% - 55.48%.