Карыз алуучуга коюлуучу талаптар:

 1. Карыз алуучунун паспорту, жубайынын, күйөөсүнүн  паспорту, нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
 2. Кепилдик берүүчүнүн паспорту;
 3. Карыз алуучунун жана кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен маалымкат;
 4. Карыз алуучунун, карыз алуучунун  жубайынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн "Ишеним" КМБ маалыматтар;
 5. Акыркы 6 ай ичинде карыз алуучунун иштеген жеринен маалымкат;
 6. Кепилдик берүүчүнүн үй-бүлө мүчөлөрүнүн төлөөгө жарамдуулугун ырастаган документтер (акыркы 6 ай ичинде иштеген жеринен маалымкат, бизнеске уруксат берүүчү документтер ж.б.).

Кредит берүү шарттары:

 1. Кредиттин суммасы 20 000 сомдон 100 000 сомго чейин;
 2. Кредиттин мөөнөтү  3 айдан 12 айга чейин;
 3. Пайыздык чен: жаңы карыз алуучулар үчүн айына 2.996% (35.60% жылдык эсептөөнүн аннуитет ыкмасы менен);
 4. Камсыздоо: 50000 сомго чейин – бир адамдын кепилдиги, 50000 сомдон көп– эки адамдын кепилдиги;
 5. Мин. жана макс. натыйжалуу пайыздык чен: 46.18% - 55.48%.