Авто сатып алууга кредит алуу үчүн керектүү документтер:

 1. Карыз алуучунун паспорту, жубайынын, күйөөсүнүн  паспорту, нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
 2. Кепилдик берүүчүнүн паспорту;
 3. Карыз алуучунун жана кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен маалымкат;
 4. Карыз алуучунун, карыз алуучунун  жубайынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн "Ишеним" КМБ маалыматтар;
 5. Кредит алууга жана сатып алынуучу автомашинанын күрөөсүнө жубайынын/күйөөсүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы (бойдок, турмушка чыга элек) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз;  
 6. Карыз алуучунун, үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана зарыл болгон учурда кепилдик берүүчүнүн  кирешесин ырастаган документтер (иштеген жеринен айлык акы жөнүндө маалымкат/патент/ижара келишимдери/эсепке алуу дептерлери  ж.б.);
 7. Техникалык паспорт, МАИден камактын жана күрөөнүн жоктугу тууралуу маалымкат, сатуучунун паспортунун көчүрмөсү,  сатып алуучунун жубайынын/күйөөсүнүн автомобилди сатууга нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы (бойдок, турмушка чыга элек) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз;

Кредит берүү шарттары:

 1. Кредиттин суммасы 30 000 сомдон 300 000 сомго чейин
 2. Кредиттин мөөнөтү3 айдан 36 айга чейин
 3. Пайыздык чен: айына 2.883% (34.60% жылдык эсептөөнүн аннуитет ыкмасы менен)
 4. Камсыздандыруу төгүмүнүн суммасы: жылына кредиттин суммасынан 2,5%  
 5. Камсыздоо: сатып алынуучу авто + 1 адамдын кепилдиги
 6. Автомашина арестке коюлат жана карыз алуучуда калат
 7. Мин. жана макс. натыйжалуу пайыздык чен: 41.63% - 49.28%.