Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу менен кредит алуу үчүн керектүү документтер:

 1. Карыз алуучунун паспорту, жубайынын, күйөөсүнүн  паспорту, нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
 2. Кепилдик берүүчүнүн паспорту;
 3. Карыз алуучунун жана кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен маалымкат;
 4. Карыз алуучунун, карыз алуучунун  жубайынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн "Ишеним" КМБ маалыматтар;
 5. Кредит алууга жана кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуга жубайынын/күйөөсүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы (бойдок, турмушка чыга элек) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз;  
 6. Карыз алуучунун, үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана зарыл болгон учурда кепилдик берүүчүнүн  кирешесин ырастаган документтер (иштеген жеринен айлык акы жөнүндө маалымкат/патент/ижара келишимдери/эсепке алуу дептерлери  ж.б.);

Күрөөгө коюлуучу кыймылсыз мүлккө керектүү документтер:

 1. Күрөө коюучунун паспорту, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуга жубайынын/күйөөсүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы (бойдок, турмушка чыга элек) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз;  
 2. Кыймылсыз мүлккө укук белгилөөчү документтер (сатып алуу-сатуу келишими, алмашуу же белекке берүү келишими, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын көчүрмөлөрү жана токтомдору,  жер участогуна менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт ж.б.), кыймылсыз мүлккө техникалык паспорт, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жөнүндө Мамкаттоодон маалымкат.

Кредит берүү шарттары:

 1. Кредиттин суммасы 100 000 сомдон  300 000 сомго чейин
 2. Кредиттин мөөнөтү 3 айдан 36 айга чейин
 3. Пайыздык чен: 2.75% айына (33% жылдык эсептөөнүн аннуитет ыкмасы менен)
 4. Камсыздоо: Кыймылсыз мүлк + 1 адамдын кепилдиги
 5. Мин. жана макс. натыйжалуу пайыздык чен: 39.49% - 47.03%.