Кредит берүү шарттары:

  1. Кредиттин суммасы 100 000 сомдон  300 000 сомго чейин
  2. Кредиттин мөөнөтү 3 айдан 36 айга чейин
  3. Пайыздык чен: 2.75% айына (33% жылдык эсептөөнүн аннуитет ыкмасы менен)
  4. Камсыздоо: Кыймылсыз мүлк + 1 адамдын кепилдиги
  5. Мин. жана макс. натыйжалуу пайыздык чен: 39.49% - 47.03%.