Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу менен кредит алуу үчүн керектүү документтер:

  1. Карыз алуучунун паспорту, жубайынын, күйөөсүнүн  паспорту, нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  2. Кепилдик берүүчүнүн паспорту;
  3. Карыз алуучунун жана кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен маалымкат;
  4. Карыз алуучунун, карыз алуучунун  жубайынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн "Ишеним" КМБ маалыматтар;
  5. Кредит алууга жана кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуга жубайынын/күйөөсүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы (бойдок, турмушка чыга элек) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз;  
  6. Карыз алуучунун, үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана зарыл болгон учурда кепилдик берүүчүнүн  кирешесин ырастаган документтер (иштеген жеринен айлык акы жөнүндө маалымкат/патент/ижара келишимдери/эсепке алуу дептерлери  ж.б.);

Күрөөгө коюлуучу кыймылсыз мүлккө керектүү документтер:

  1. Күрөө коюучунун паспорту, кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуга жубайынын/күйөөсүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугу же үй-бүлөлүк абалы (бойдок, турмушка чыга элек) жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн арыз;  
  2. Кыймылсыз мүлккө укук белгилөөчү документтер (сатып алуу-сатуу келишими, алмашуу же белекке берүү келишими, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын көчүрмөлөрү жана токтомдору,  жер участогуна менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт ж.б.), кыймылсыз мүлккө техникалык паспорт, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жөнүндө Мамкаттоодон маалымкат.